Βλέπετε 31–36 από 36 αποτελέσματα

6. ΚΥΘΗΡΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Αθήνα, 1995
Σελίδες: 128
16,5×24 εκ.

Συγγραφέας: Θεόδωρος Π. Κομηνός


KYTHIRA: On the bird route

Athens, 1995
Pages
: 128
16,5 x 24
Writer: Theodoros P.Kominos

Θεόδωρος Π. Κομηνός

5. ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Αθήνα, 1996
Σελίδες: 504
17×24 εκ.

Συγγραφέας: Δημ. Λ. Κόμης (επιμ.)


KYTHIRIAN DICTIONARY
Athens, 1996

Pages: 504
17×24
Editor: Dim. L. Komis

Δημ. Λ. Κόμης

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

Αθήνα

Τόμος Α΄ 1993, σελ. 358
Τόμος Β΄ 1994, σελ. 344
17×24 εκ.
Συγγραφέας: Παναγιώτης Τσιτσίλιας

Τιμή: 15 ευρώ έκαστος τόμος


Athens

Volume A‘ 1993, pages 358
Volume B‘ 1994, pages 344
17×24 cm

Writer: Panagiotis Tsitsilias

Price: Euros 15 each volume

Παναγιώτης Τσιτσίλιας

1. ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Ποίηση – πεζός λόγος

Αθήνα, 1987
Σελίδες:
400
17×24 εκ.


KYTHIRIAN ANTHOLOGY

Poetry – prose

Athens, 1987
Pages:
400
17×24 cm