10. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ.ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (1560-1582)

21.00

Αθήνα, 1999
Σελίδες:
504
17×24 εκ.
Συγγραφέας: Εμμανουήλ Γ. Δρακάκης (εκδ.)


EMMANUEL KASSIMATIS, NOTARY OF KYTHIRA (1560-1582)

Athens,1999
Pages
:504
17 x 24
Editor: Emmanuel G. Drakakis

Category:

Περιγραφή

Ένα βιβλίο με ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ιστορία των Κυθήρων, αφού περιέχει 290 συμβολαιογραφικές πράξεις, από τις ελάχιστες που σώζονται από την εποχή αυτή. Στο περιεχόμενο τους υπάρχουν εξαιρετικού ενδιαφέροντος πληροφορίες για την κοινωνική και οικονoμική ζωή των Κυθήρων σε μία εποχή κρίσιμη για την τοπική ιστορία. Το έργο προλογίζει η καθηγήτρια κυρία Χρ. Μαλτέζου, και περιέχει ευρετήρια ονομάτων, τοπωνυμίων, μονών και ναών, καθώς και ένα πολύτιμο γλωσσάριο για την πλήρη κατανόηση του βιβλίου και ένα ειδολογικό ευρετήριο πράξεων.


An exceptionally interesting book for the study of the history of Kythira, containing 290 notary deeds, among the few that survive from that era. It contains remarkably interesting information about the social and economic life of Kythirians at a crucial period in the island’s history. The work is prefaced by Professor Chrysa Maltezou and contains an index of names, place names, monasteries and churches, as well as a valuable glossary, allowing for a thorough appreciation of the book, and an index of notary deeds.