Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών είναι επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα.

Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών περιλαμβάνει μεταξύ των σκοπών της και την έκδοση βιβλίων που έχουν σχέση με τα Κύθηρα, και ειδικά με την ιστορία τους. Η εκδοτική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1987 και έχει καλύψει μέχρι τώρα ένα σημαντικό εύρος θεμάτων.

Τα βιβλία της Εταιρείας προβάλλουν τον τοπικό πολιτισμό των Κυθήρων και στοχεύουν στη δημοσίευση των πηγών της τοπικής ιστορίας, μαζί με άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη λογοτεχνία, τη λαογραφία, την επιστημονική έρευνα, τις παραδόσεις και το γλωσσικό ιδίωμα του τόπου.

Εκτός από τα βιβλία, κατάλογος των οποίων παρατίθεται, η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση της περιοδικής έκδοσης για τη νεολαία «Κυθηραϊκά Νιάτα», με χορηγία του αείμνηστου Χαρ. Κρίθαρη. To περιοδικό διατίθεται στους νέους και κυκλοφορεί και στην κυθηραϊκή ομογένεια. Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί επτά τεύχη.