Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, που ιδρύθηκε το 1982, είναι επιστημονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα.

Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών περιλαμβάνει μεταξύ των σκοπών της και την έκδοση βιβλίων που έχουν σχέση με τα Κύθηρα και ειδικά με την ιστορία τους. Η εκδοτική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1987 και έχει εκδόσει μέχρι σήμερα 30 βιβλία, καλύπτοντας ένα σημαντικό εύρος θεμάτων.

Τα βιβλία της Εταιρείας προβάλλουν τον τοπικό πολιτισμό των Κυθήρων και στοχεύουν στη δημοσίευση των πηγών της τοπικής ιστορίας,κυρίως από το πλούσιο ιστορικό αρχείο των Κυθήρων, μαζί με άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη λογοτεχνία, τη λαογραφία, την επιστημονική έρευνα, τις παραδόσεις και το γλωσσικό ιδίωμα του τόπου.