Σκοποί

Α) Η επιστημονική έρευνα παντός θέματος που ενδιαφέρει τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα.

Β) Η διάδοση των πορισμάτων των παραπάνω επιστημονικών ερευνών.

Γ) Η συντήρηση μνημείων Τέχνης, Ιστορίας και Λογοτεχνίας.

Δ) Η ηθική ενίσχυση και συμπαράσταση σε πρόσωπα ή οργανισμούς, που το έργο τους ταυτίζεται με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Εταιρείας.

Μέλη

Α) Τακτικά μέλη: Επιστήμονες που κατάγονται από τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα και κατοικούν στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, καθώς και επιστήμονες που μπορούν, λόγω μόρφωσης και ενδιαφερόντων, να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Β) Επίτιμα μέλη: Πρόσωπα που βοήθησαν αποφασιστικά το έργο της Εταιρείας.

Γ) Αντεπιστέλλοντα μέλη: Κυθήριοι επιστήμονες που διαμένουν εκτός της περιφέρειας πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθηγήτρια Αικατερίνη Αρώνη-Τσίχλη

Α’ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
Καθηγητής Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γαβρίλης Ν. Νικηφοράκης

ΤΑΜΙΑΣ
Γεώργιος Π. Κασιμάτης

ΜΕΛΗ
Καθηγ.Νίκος Πετρόχειλος, Χαράλαμπος Σούγιαννης, Μαρία Ν. Καρύδη, Γεωργία Κατσούδα