6. ΚΥΘΗΡΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

11.00

Αθήνα, 1995
Σελίδες: 128
16,5×24 εκ.

Συγγραφέας: Θεόδωρος Π. Κομηνός


KYTHIRA: On the bird route

Athens, 1995
Pages
: 128
16,5 x 24
Writer: Theodoros P.Kominos

Category:

Περιγραφή

Μία εμπεριστατωμένη μελέτη και έρευνα που αφορά όλα τα πουλιά που φωλιάζουν ή περνούν από τα Κύθηρα, αλλά και τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει σχετικά με αυτά. Το βιβλίο εκδόθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και περιέχει ευρετήριο για τις κοινές επιστημονικές ονομασίες των πουλιών, χάρτες αλλά και φωτογραφίες βιότοπων και πουλιών ή σκίτσα πουλιών.


A thorough study and research concerning all the birds that nest in, or pass by, Kythira and the observations made in this regard. The book was published in cooperation with the Greek Ornithological Society and contains an index of bird names, common and scientific, along with maps and photos of wetlands and photos or sketches of birds.