2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

15.00

Αθήνα

Τόμος Α΄ 1993, σελ. 358
Τόμος Β΄ 1994, σελ. 344
17×24 εκ.
Συγγραφέας: Παναγιώτης Τσιτσίλιας

Τιμή: 15 ευρώ έκαστος τόμος


Athens

Volume A‘ 1993, pages 358
Volume B‘ 1994, pages 344
17×24 cm

Writer: Panagiotis Tsitsilias

Price: Euros 15 each volume

Category:

Περιγραφή

Ένα εκτεταμένο έργο που αναφέρεται στην ιστορία των Κυθήρων από τα βάθη των αιώνων μέχρι την εποχή μας. Σημαντικό βοήθημα για όσους ενδιαφέρονται για τις λεπτομέρειες των ιστορικών γεγονότων, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον αποτελεί η δημοσίευση επιστολών σημαντικών προσώπων, που σχετίζονται με την ιστορία των Κυθήρων και μέσα από τις οποίες αποσαφηνίζονται πολλά σημεία της ιστορίας αυτής.


An extensive work on the history of Kytira streching from the depths of time until our era. A significant aid for those interested in the details of historical events. Especially interesting are the publications of letters, written by important figures related to Kythira, which help to clarify many events in the island’s history.