9. ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

10.00

Αθήνα, 1998
Σελίδες:
96
17×24 εκ.
Συγγραφέας: Αντώνης Μπαρτζιώκας


PALEONTOLOGY OF KYTHIRA

Athens,1998
Pages
: 96
17 x 24
Writer: Antonis Bartziokas

Category:

Περιγραφή

Μια έρευνα για τα παλαιοντολογικά ευρήματα των Κυθήρων, στην οποία ο συγγραφέας – μελετητής έχει συμπεριλάβει μία ενδιαφέρουσα σειρά από έγχρωμες φωτογραφίες απολιθωμάτων. Στο βιβλίο γίνεται εκτενής αναφορά στους γεωλογικούς σχηματισμούς που συναντώνται στα Κύθηρα.


A study of the paleontolgy finds in Kythira in which the author-researcher includes an interesting series of colour photographs of fossils. The book deals extensively with the geological formations encountered in Kythira.