11. ΤΣΙΡΙΓΩΤΙΚΑ

18.00

Αθήνα, 1999
Σελίδες:
356
16,5×24 εκ.
Συγγραφέας: Πάνος Φύλλης


TSIROGOTIKA

Athens,1999
Pages
:356
16,5 x 24
Writer: Panos Fyllis

Category:

Περιγραφή

Ένας τόμος που περιέχει τα πέντε βιβλία με τον τίτλο <<Τσιριγώτικα>> του γνωστού Κυθήριου λογοτέχνη Πάνου Φύλλη (Παν. Τριφύλλη), καθώς και 17 κείμενα, που δεν περιέχονται στις παραπάνω συλλογές. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει ο καθηγητής κ. Γεώργιος Λεοντσίνης, ενώ στο τέλος του τόμου έχουν προστεθεί ένα βιογραφικό του Π. Φύλλη και γνώμες γνωστών ανθρώπων των γραμμάτων για το έργο του.


A volume containing five books under the title of ‘Tsirigotika’ by the famous Kythirian literary man Panos Fyllis (Pan.Trifyllis), as well as 17 texts that are not included in the above collections. The publication was compiled by Professor Georgios Leontsinis. At the end of the book there is a biographical profile of P.Fyllis and the opinions of well known literary figures about his work.