7. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ. Από το χωριό, το νοσοκομείο, τη ζωή.

7.00

Από το χωριό, το νοσοκομείο, τη ζωή
Αθήνα, 1996
Σελίδες: 384
14×21 εκ.

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Ευαγγ. Κρίθαρης


MEMORIES OF A DOCTOR

From the village, the hospital, the life.

Athens, 1996
Pages
: 384
14 x 21
Writer: Charalambos Evang. Kritharis

Category:

Περιγραφή

Το βιβλίο είναι επανέκδοση μιας σειράς διηγημάτων του γιατρού και ευεργέτη της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών Χαρ. Κρίθαρη. Τα περισσότερα έχουν δημοσιευθεί στα βιβλία <<Από το ημερολόγιο ενός γιατρού>> (Αθήνα, 1976), <<Αναμνήσεις ενός γιατρού>> (Αθήνα 1981)  και <<Κυθηραϊκά Αφηγήματα>> (Αθήνα, 1987). Σε παράρτημα αναφέρονται συνεργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και εφημερίδες, σε διαφορετικές εποχές, και κριτικές για το έργο του συγγραφέα.


The book is a re-publication of a series of stories by the doctor and benefactor of the Society of Kythirian Studies, Charalambos Kritharis. Most  have been published in books ‘From the diary of a doctor'(Athens,1976), “Memories of a doctor” (Athens 1981) and “Kythirian Stories” (Athens,1987). An appendix lists collaborations published in magazines and newspapers from different periods, as well as criticisms of the writer’s work.