Μουσεία, Περιβάλλον

Α) Μουσείο Χαρακτικής <<Βασίλης Χάρος>>. Η Εταιρεία βοηθά το υπό σύσταση Ίδρυμα Β.Χάρος για την ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Χαρακτικής, στο οποίο θα στεγασθούν τα έργα του μεγάλου Κυθήριου χαράκτη, που έχουν δωριθεί στο Ίδρυμα, καθώς και έργα άλλων χαρακτών, στο κτήριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μυλοποτάμου. Φιλοδοξία είναι ο χώρος αυτός να γίνει τόπος μελέτης και ανάδειξης νέων χαρακτών.

Β) Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μετά τη διαπίστωση των κινδύνων που απειλούν τα απολιθώματα, τα οποία έχουν εντοπισθεί στην περιοχή Αμμούτσες Φριλιγκιανίκων, η Εταιρεία βρίσκεται σε συνεννόηση για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης στην περιοχή, ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσει τα υπολείμματα από το απολίθωμα κητοειδούς, με απώτερο σκοπό την ανέγερση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο οποίο να περιληφθούν όσα απολιθώματα έχουν διασωθεί ή θα βρεθούν στο μέλλον και θα πρέπει να προστατευθούν.