Υποτροφίες κληροδοτήματος Ν.Αρώνη

Η Επιτροπή του Κληροδοτήματος Ν.Αρώνη (Αυστραλία) χορήγησε το ποσό των AUD 30.000 για βράβευση τριών πρωτότυπων εργασιών, που θα αναφέρονται στα Κύθηρα. Η Εταιρεία συνέστησε επιτροπή από καθηγητές Πανεπιστημίου για να κρίνει τα κατάλληλα θέματα και ανέθεσε αντίστοιχα τις μελέτες στους Αντώνιο Μπαρτζώκα <<Παλαιοντολογία των Κυθήρων>>, Εμμανουήλ Δρακάκη <<Εμμ.Κασιμάτης, Νοτάριος Κυθήρων (1560-1580)>> και Δέσποινα Δαμιανού <<Μύθοι, θρύλοι και παραδόσεις του Κυθηραϊκού λαού>>. Από τις μελέτες αυτές οι δύο πρώτες έχουν ήδη δημοσιευθεί και η τρίτη πλησιάζει την ολοκλήρωσή της.

Ενισχύσεις προς τρίτους

Η Εταιρεία ενίσχυσε όχι μόνο επιστήμονες για μελέτες τους σχετικά με τα Κύθηρα, αλλά και βιβλιοθήκες και Πανεπιστήμια με βιβλία από τις εκδόσεις της, και συμπαραστάθηκε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Κύθηρα. Συγκεκριμένα:

Α) Ενίσχυσε τους ερευνητές Γ.Δανάμο, Θ.Κομηνό, Α.Γιανίτσαρο και Θ.Κουκούλη για έρευνες και μελέτες τους σχετικά με τα Κύθηρα.

Β) Απέστειλε βιβλία σε σχολεία των Κυθήρων, στο Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, στη Φιλαρμονική Ποταμού, στους βουλευτές της περιφέρειας Πειραιά και σε πανεπιστημιακές σχολές στην Κρήτη και το εξωτερικό.

Γ) Ενίσχυσε το Γυμνάσιο με απαραίτητα εποπτικά όργανα και το Δημοτικό Σχολείο Ποταμού με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Δ) Ανέλαβε την επιμέλεια και τη δαπάνη για την έκδοση τιμητικού τόμου για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κυθήρων κ.κ. Κύριλου Χρηστάκη (1998).

Ε) Ανέλαβε τη χορηγία για την έκδοση του πρώτου τεύχους της επιστημονικής επιθεώρησης του Ομίλου Κυθηρίων Πανεπιστημιακών <<Νόστος>>.

ΣΤ) Οργάνωσε έκθεση Κυθηρίων ζωγράφων (1987) και φωτογραφίας με κυθηραϊκά θέματα (1988).

Ζ) Ενίσχυσε οικονομικά την αναστήλωση του περίτεχνου καμπαναριού της Αγίας Μαρίνας στο Δρυμώνα και του ιστορικού ναού της Παναγίας Κοντελετούς στο Λειβάδι.