Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών περιλαμβάνει μεταξύ των σκοπών της και την έκδοση βιβλίων που έχουν σχέση με τα Κύθηρα, και έχει εκδόσει μέχρι σήμερα 30 βιβλία, καλύπτοντας ένα σημαντικό εύρος θεμάτων.

Τα βιβλία της Εταιρείας προβάλλουν τον τοπικό πολιτισμό των Κυθήρων και στοχεύουν στη δημοσίευση των πηγών της τοπικής ιστορίας, κυρίως από το πλούσιο ιστορικό ραχείο των Κυθήρων, μαζί με άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη λογοτεχνία, τη λαογραφία, την επιστημονική έρευνα, τις παραδόσεις και το γλωσσικό ιδίωμα του τόπου.

PUBLICATIONS

The Society of Kythirian Studies also includes among its objectives, the publication of books related to Kythira and especially to its history. The Society’s publishing activity began in 1987 and has so far covered a significant range of topics. The Society’s books promote the local culture of Kythira and aims to publicize sources of local history along with other subjects related to literature, folklore, scientific research, traditions and the island’s local dialect.