Η Εταιρεία έχει οργανώσει σειρά εκδηλώσεων, όπως διαλέξεις, εκδρομές και ξεναγήσεις σε μουσεία, με σκοπό την πνευματική καλλιέργεια όσων συμμετείχαν και παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις αυτές, αλλά και την ενημέρωση των Κυθηρίων σε θέματα ιστορικά, περιβαλλοντικά, λογοτεχνικά, λαογραφικά ή τη γνωριμία τους με μουσεία και με χώρους στους οποίους είχε αναπτυχθεί ο ελληνισμός παλαιότερα. Οι μέχρι σήμερα εκδρομές της Εταιρείας σε τόπους όπου έζησε και μεγαλούργησε ο Ελληνισμός, και συγκεκριμένα στη Βενετία, την Αίγυπτο και τη Νότια Ιταλία και Σικελία, θεωρήθηκαν από όλους πρότυπα οργάνωσης και άρτιας γνωριμίας των παραπάνων τόπων και οργανώθηκαν από τον Πρόεδρο της Εταιρείας καθηγητή Νίκο Πετρόχειλο.