Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών εκτιμά ότι οι πολίτες των Κυθήρων με επικεφαλής τη  Δημοτική Αρχή θα πρέπει να συζητήσουν από κοινού τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας που θα συνδυάσει λελογισμένα την αιολική και την ηλιακή ενέργεια καθώς και την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Προς την κατεύθυνση αυτή στηρίζει τη στάση και τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών παρακολουθεί με έντονο σκεπτικισμό και ανησυχία το θέμα που απασχολεί τους τελευταίους μήνες τα Κύθηρα  σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία στο νησί δεκάδων Ανεμογεννητριών τεραστίων διαστάσεων, που θα ανατρέψουν τις όποιες προοπτικές μιας ισόρροπης ανάπτυξης βασισμένης στην προστασία του τοπίου και του νησιωτικού τρόπου ζωής, στην ανάπτυξη ενός ήπιου τουριστικού προϊόντος και στην αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα ·όταν μάλιστα οι περιοχές υποδοχής τους γειτνιάζουν με οικισμούς, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, τόπους λατρείας και μνήμης των Κυθηρίων η ανησυχία δεν μπορεί παρά να γίνεται εντονότερη. Πρόκειται άλλωστε για μια ανησυχία την οποία συμμερίζεται η Europa Nostra – η ευρωπαϊκή φωνή της κοινωνίας των πολιτών αφοσιωμένη στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά – και ο εταίρος της, το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που ενέταξε τα Κύθηρα στις 12 πιο απειλούμενες περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη καθώς κινδυνεύουν να μετατραπούν «σε βιομηχανική ζώνη με αιολικά πάρκα».  

Η αρχική θετική υποδοχή των Α/Γ από την παγκόσμια κοινότητα έδωσε στη συνέχεια τη θέση της στον σκεπτικισμό για το τι πράγματι διακυβεύεται και αν οι επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία  τους  έχουν επαρκώς μελετηθεί. Οι απορίες και οι αβεβαιότητες  είναι ιδιαίτερα έντονες σε περιοχές που εξαρτούν, σε μεγάλο βαθμό, την οικονομική τους ανάπτυξη από τον  τουρισμό  (τομέας που με την σειρά του συντηρεί μια πλειάδα άλλων δραστηριοτήτων, επιδιώκοντας να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο με ήπιες/ εναλλακτικές  μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, γεωτουρισμός, πεζοπορικός τουρισμός με  δράσεις  ανάδειξης  διαδρομών – μονοπατιών, κλπ). 

Η διάνοιξη δρόμων πολλών χιλιομέτρων και οι εκχερσώσεις που θα απαιτηθούν, η σε μεγάλο βάθος έδραση των Α/Γ και τα  προβλήματα που ενδέχεται να υπάρξουν στα υπόγεια νερά όσο και στην επιφανειακή απορροή, ο θόρυβος από τη λειτουργία τους και το πιθανολογούμενο «Σύμπτωμα των Ανεμογεννητριών» (WTS) που διεθνείς μελέτες υποστηρίζουν ότι επηρεάζει την  υγεία ατόμων που διαμένουν κοντά σε αιολικά πάρκα, οι επιπτώσεις στην οικοδομική δραστηριότητα και στις αξίες των ακινήτων,  οι άγνωστες εν πολλοίς συνέπειες στη  βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα όταν απειλούνται σημαντικοί βιότοποι, μας προβληματίζει έντονα.

Αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής υφίστανται, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη μετατροπή του νησιού σε ένα απέραντο Βιομηχανικό Αιολικό Πάρκο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Αρώνη-Τσίχλη

Ομ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου