ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΘΗΡΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Θεμιστοκλέους 5 106 77 Αθήνα

Τηλ. 210 3838190, 210 3844915

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Τριφυλλείου Ιδρύματος (Θεμιστοκλέους 5, 8ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

  2. Απολογισμός δράσης Δ.Σ. του έτους 2016 και διενέργεια ψηφοφορίας για την έγκριση ή μη έγκριση αυτού.

  3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας του έτους 2016.

  4. Διανομή προϋπολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2017, συζήτηση επ’ αυτού και ψηφοφορία για την έγκριση του.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σ’ αυτήν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καθηγητής ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Γ. Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ