27.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ

20.00

Σελίδες: 190

17 χ 24

Συγγραφέας: Εμμανουήλ Π. καλλίγερος

Αθήνα, 2016

 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο πρόκειται για ένα μικρό συμπλήρωμα του βιβλίου που εκδόθηκε το 2002, επανεκδόθηκε το 2006 με βελτιώσεις, είδε μία έκδοση στα αγγλικά και τώρα με το παρόν βιβλίο συμπληρώνεται κυρίως με νέα στοιχεία, αλλά και προσθήκη μερικών επωνύμων, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική έκδοση. Συνολικά περιλαμβάνει σχεδόν 80 επώνυμα και το πλέον σημαντικό στοιχείο, το οποίο έχει προστεθεί, είναι μία νέα έρευνα σε ανέκδοτα στοιχεία, τα οποία μεταθέτουν την προς τα πίσω εμφάνιση των εξεταζομένων επωνύμων στο νησί φθάνοντας μέχρι το 13ο, 14ο  και 15ο  αι. Όλα δε τα στοιχεία βασίζονται σε γραπτές πηγές και προσθέτουν στην Κυθηραϊκή ανθρωπογεωγραφία κρίσιμα στοιχεία για τις μετακινήσεις οικογενειών σε ένα απομονωμένο νησί της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και μάλιστα σε σκοτεινούς για την έρευνα αιώνες, τους πρώτους της Ενετικής κυριαρχίας στο νησί.

Το βιβλίο είναι δίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά) ξεχωριστά με σύνολο 190 σελίδες και ένα κατατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμα για τη δημιουργία των επωνύμων στα Βυζαντινά χρόνια.