To ενδιαφέρον των κυθηραϊκών φορέων τόσο για το κτήριο όσο και για το περιεχόμενο σ’ αυτό το ιστορικό υλικό υπήρξε ανέκαθεν ζωηρό. Πριν από την ίδρυση της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών επιμελήθηκε την αντικατάσταση των ξύλινων δαπέδων του με πλάκα μπετόν και εφοδίασε τις πρώτες ερευνήτριες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Χρ.Μαλτέζου, Δήμητρα Ανδριτσάκη και Ειρήνη Χωρέμη) με τους απαραίτητους φοριαμούς για την τοποθέτηση του ταξινομούμενου υλικού.

Στη συνέχεια η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τη στήριξη του κτηρίου, χωρίς όμως να επιτευχθεί ριζική λύση, όχι τόσο από έλλειψη πιστώσεων, όσο από την εμπλοκή αρμοδιοτήτων των φορέων του Δημοσίου (Υπ. Πολιτισμού και Υπ. Παιδείας), ώστε να εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει ο κίνδυνος της κατάρρευσης του παλαιού κτηρίου (από την εποχή της Ενετοκρατίας) και της καταστροφής του ανεκτίμητου περιεχομένου του. Πάντως η Εταιρεία εξακολούθησε και εξακολουθεί να φροντίζει με κάθε τρόπο τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων, τη συντήρηση του κτηρίου του, την ηλεκτροδότησή του, τον εφοδιασμό του με υλικό γραφείου, με τα πρώτα βιβλία, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση της βιβλιοθήκης του, με την τοποθέτηση ειδικών κλιματιστικών μηχανημάτων αφύγρανσης του κτηρίου, την προσπάθεια για την τοποθέτηση ειδικευμένου φιλόλογου Διευθυντού και προσωπικού, την αποστολή εξειδικευμένου συντηρητή, με χορηγό τo Τριφύλλειο Ίδρυμα, για την αποκατάσταση των φθαρμένων εγγράφων και τέλος με την ανάληψη του συνόλου της δαπάνης (€ 15.929,58) χρήματα που εξασφαλίσθηκαν από το ‘Ιδρύμα Λεβέντη και το Κληροδότημα Ν. Αρώνη για τη γενική απεντόμωση του υλικού από εξειδικευμένο συνεργείο, και εν συνεχεία με την προμήθεια ειδικών ραφιών (dexion) για την τοποθέτηση του αρχειακού υλικού, παράλληλα με την εργασία στεγανοποίησης των ανοιγμάτων (Θυρών και παραθύρων) προς προφύλαξη από τη μόλυνση.

Η Εταιρεία παράλληλα ενδιαφέρθηκε και για την προφύλαξη ολόκληρου του Κάστρου των Κυθήρων και του Μέσα Βούργου από επεμβάσεις, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε παραστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάγκη συντήρησης και ανάπλασής του. Από το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων αντλείται το υλικό των σημαντικότερων εκδόσεων της Εταιρείας. Με βάση αυτό το υλικό, έχουν μέχρι τώρα εκδοθεί :

1) Απογραφές Πληθυσμού Κυθήρων : 18ος αιώνας.
2) Εμμαν.Κασιμάτης : Νοτάριος Κυθήρων.
3) Ληξιαρχικά ,βιβλία – Ενορία Εσταυρωμένου.
4) Ληξιαρχικά, βιβλία – Ενορία Αγ. Ιωάννου Στραποδίου.
5) Ληξιαρχικά βιβλία – Ενορία Ιλαριωτίσσης Ποταμού.


HE HISTORICAL ARCHIVE OF KYTHIRA

Kythirian bodies have always had a keen interest in the building and its contents of historical material. Before the Society of Kythirian Studies was established, the Kythirian Union of Athens oversaw the replacement of its wooden floors with concrete slabs and equipped the first researchers of the National Research Foundation (Chrysa Maltezou, Dimitra Andritsaki and Eirini Horemi) with the necessary furniture to shelve classified material.

The Society of Kythirian Studies later showed a keen interest in the propping of the building, without, however, reaching a radical solution, not so much because of a lack of credit but due to the interlocking of state bodies (Ministry of Culture, Ministry of Education), so that, today, the old building (dated to Venetian times) is in danger of collapse while its invaluable contents run the risk of destruction. For its part, the Society has continued to tend, with every means, to the operation of the Historical Archive of Kythira, the preservation of its building, its electrical power and its furnishing with stationary. It provided the first books which formed the basis of its library, and saw to the installment of special air condition devices to mumidify the building. It oversaw the effort to find a qualified manager and staff, and the dispatch of a preservation expert, with the sponsorship of the Trifyllion Foundation, to restore damaged documents.

The Society shouldered the total cost (15.929,58€) – funds secured from the Leventis Foundation and the N.Aronis Trust Fund-to disinfect material with a qualified crew, to provide for special shelves to place archive material and to protect it from contamination with watertight openings.

At the same time, the Society showed an interest in protecting the entire castle of Kythira and Mesa Vourgo from intervention. It has also made representations to the authorities over the need for their preservation and reconstruction.

Material of the most serious publications of the Society is drawn from the Historical Archive of Kythira. Based on this material, the following works have, so far, been published:

1. Census of Kythira’s population:18th century

2. Emmanuel Kassimatis: Notary of Kythira

3. Registry books-Estavromenou parish

4.Registry books-Agios Ioannis of Strapodi parish

5. Registry books-Ilariotissa of Potamos parish.