ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων (Θεμιστοκλέους 5, 7ος όροφος). ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί…