ΨΗΦΙΣΜΑ

Στην Αθήνα σήμερα την 21η  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα,τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών συνήλθαν σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, μόλις πληροφορήθηκαν τον θάνατο του επιφανούς και ιδιαίτερα αγαπητού Κυθήριου 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΔΗ

ο οποίος επί δύο και πλέον δεκαετίες διετέλεσε Πρόεδρος του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, διακριθείς για τα σπάνια ηθικά και νοητικά του χαρίσματα, αλλά και για την πολύ σημαντική προσφορά του στο Νησί μας, κορυφαίες εκδηλώσεις της οποίας ήταν η ψηφιοποίηση του αρχείου των Κυθηραϊκών Εφημερίδων και η ενοποίηση των βιβλιοθηκών του Κυθηραϊκού Συνδέσμου  Αθηνών και της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

1.       Να  εκφράσει  τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά του  στην οικογένεια του εκλιπόντος και ιδιαίτερα στην σύζυγό του Μαρία, επίλεκτο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας μας.  

2.    Η Πρόεδρός του να απευθύνει αποχαιρετισμό στον εκλιπόντα, ο οποίος να δημοσιευθεί στον κυθηραϊκό τύπο.

3.    Να διαθέσει στη μνήμη του εκλιπόντος το ποσόν των πεντακοσίων (500,00) ευρώ υπέρ του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών.

4.    Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος,

5.    Να δημοσιεύσει το ψήφισμα αυτό στον κυθηραϊκό τύπο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ  21 Σεπτεμβρίου 2020

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΙΤΗ ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ                                                      ΓΑΒΡΙΛΗΣ Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ