ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019  και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Τριφυλλείου Ιδρύματος (Θεμιστοκλέους 5, 7ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  1. Απολογισμός δράσης Δ.Σ. του έτους 2018 και διενέργεια ψηφοφορίας για την έγκριση ή μη έγκριση αυτού.
  2. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής  Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας του έτους 2018.
  3. Διανομή προϋπολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2019, συζήτηση επ’ αυτού και ψηφοφορία για την έγκριση του.
  4. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής και ψηφολεκτών
  5. Διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τριών (3) μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την  Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σ’ αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι : α) Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στις σχετικές ψηφοφορίες έχουν τα μέλη που έχουν γραφτεί στην Εταιρεία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την  ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα και β) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν γραφτεί στην Εταιρεία τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν από την  ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καθηγητής ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ                                     Γ. Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ