Στις 27 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών στην αίθουσα του Τριφυλλείου Ιδρύματος.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος Καθηγητής Νίκος Πετρόχειλος ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες από τις οποίες προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 3 Απριλίου 2019 και αποτελείται από τους:

  1. Καίτη Αρώνη-Τσίχλη – Πρόεδρος
  2. Γιώργος Λεοντσίνης – Α’ Αντιπρόεδρος
  3. Εμμανουήλ Καλλίγερος  -Β’ Αντιπρόεδρος
  4. Χαράλαμπος Σούγιαννης – Γεν.Γραμματέας
  5. Γιώργος Κασιμάτης – Ταμίας
  6. Νίκος Πετρόχειλος – Μέλος
  7. Κούλα Κασιμάτη – Μέλος
  8. Γαβρίλης Νικηφοράκης – Μέλος
  9. Μαρία Καρύδη – Μέλος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΘΗΡΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               22/4/2019