ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ΙΧΘΥΟΣΑΥΡΟΣ)

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικής ιστοσελίδας για τα παλαιοντολογικά ευρήματα στη θέση Αμμούτσες – Φριλιγκιανίκων Κυθήρων διευκρινίζεται ότι στην ιδιοκτησία της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών ανήκει κατόπιν δωρεάς (Αρ. Συμβολαίου 3419/20-1-2006) από τον Γεώργιο-Θεόδωρο Καστρίσιο  προς την Εταιρεία το αγροτεμάχιο επιφανείας 9.001,00 τ.μ. κείμενο στην θέση «Αμμούτσες» της Κτηματικής Περιφερείας Δημοτικού Διαμερίσματος Φριλιγκιανίκων του Δήμου Κυθήρων, «εντός του οποίου και πλησίον του νοτιοανατολικού αυτού συνόρου με την αγροτική οδό υπάρχει απολιθωμένο ψάρι». Πρόκειται για προϊστορικό απολίθωμα, τον λεγόμενο «ιχθυόσαυρο» ή «οστεϊχθύ» σύμφωνα με την ονομασία που έδωσε ο Ομότιμος Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης Αντώνης Μπαρτζιώκας. Η ηλικία αυτού του απολιθώματος, που βρέθηκε το 1973, ανάγεται σε ένα διάστημα από 200 εκατομμύρια έως 20 εκατομμύρια χρόνια πριν από την εποχή μας.  Το «ψάρι» αυτό είναι μοναδικό διότι δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθεί σε καμία άλλη καταγραφή.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, προ πολλών ετών, προκήρυξε μελέτη με τίτλο Παλαιοντολογία των Κυθήρων. Την μελέτη, που εκδόθηκε από την Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών με χορηγία από το Κληροδότημα Νικολάου Αρώνη (Αυστραλία), εκπόνησε το 1998 ο κ. Α. Μπαρτζιώκας.

Επίσης στις 16 Ιανουαρίου 2009 σε συνεδρίαση της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών, προκειμένου να προστατευθεί το απολίθωμα, αποφασίστηκε η τοποθέτηση πασσάλων για να οριοθετηθεί η ιδιοκτησία της Εταιρείας εντός της οποίας βρίσκεται το απολίθωμα, καθώς και η ανάρτηση  σχετικών πινακίδων ενώ  αποφασίστηκε και η περιμάνδρωση του όλου ακινήτου. Τις εργασίες αυτές ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας τα τότε μέλη της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Καλλίγερος (Αντιπρόεδρος) και  κ. Χαράλαμπος Σούγιαννης.

Τέλος, τον Νοέμβριο του 2020 κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ της Προέδρου της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών κας Κ. Αρώνη-Τσίχλη και του Προέδρου της Εγχωρίου Περιουσίας κ. Ευάγγελου Βενάρδου αποφασίστηκε, μετά τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού, να αποταθούν στο αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο ήδη έχει επικοινωνήσει ο κ. Βενάρδος, προκειμένου να επιχειρηθούν  έρευνες στην περιοχή καθώς πιστεύεται ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά ευρήματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Αρώνη-Τσίχλη

Ομ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου