21. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ

25.00

19ος και 20ός αιώνας

Αθήνα, 2011
Σελίδες: 540
17 Χ 24
Συγγραφέας: Κούλα Κασιμάτη


Kytherian immiigration to Egypt and in particular Alexandria
19th and 20th century
Athens, 2011
Pages: 540
17 Χ 24 cm
Writer: Koula Kasimati
Category:

Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μία τεκμηριωμένη μελέτη για τις μεταναστευτικές κινήσεις των Κυθηρίων στην Αίγυπτο, μία χώρα για την οποία οι μελέτες για τη μετανάστευση προς αυτήν ήταν ανύπαρκτες, όσον αφορά τα Κύθηρα, ενώ και τα σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο ήταν σπάνια και με πενιχρές πληροφορίες. Η μελέτη αυτή της Καθηγήτριας Κούλας Κασιμάτη έρχεται να καλύψει το κενό, επεκτείνεται μάλιστα και στη μελέτη μίας ομάδας σημαντικών κυθηραϊκών οικογενειών και προσωπικοτήτων από την παροικία στην Αίγυπτο, και ειδικά στην Αλεξάνδρεια, όπως αυτές των, Νικ. Τζάννε, Μ. Κύπριου ή Κυπριάδη, Ευστ. Δηλαβέρη, Δημ. Πατρίκιου, Κωνστ. Κασιμάτη, Κλ. Τριανταφύλου (Αττίκ), Αθ. Μαρσέλου, Τιμ. Μαλάνου, Μάρ. Βαϊάνου και Πατριάρχη Παρθενίου Γ’. Το βιβλίο συμπληρώνεται με σειρά από καταλόγους και παράθεση αρχείων, τα οποία αποτελούν ουσιαστικό βοήθημα στον αναγνώστη και τον ερευνητή.


This book constitutes a documented study of Kytherians’ immigration to Egypt, a country for which there do not exist records of immigration by Kytherians and relevant references in the local Press have been rare and little informative. This study by Prof. Kula Kassimati comes to fill in the gap, while extending to studying a group of important Kytherian families and personalities from the community in Egypt, such as Νικ. Tzannes,  M. Kyprios or Kypriades, Eustathios Dilaveris, Dim. Patricios, Const. Kasimatis, Kleon Triantafyllou  (Attik), Ath. Marsellos, Tim. Malanos, Marios Vaianos and the Bishop Parthenios Γ’. The book is complemented by a series of catalogues and cited archives, which provide an essential aid to the reader and researcher.