28. ΚΥΘΗΡΙΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ(ΒΡΑΪΛΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

25.00

Σελίδες: 440

17χ24

Συγγραφέας: Κούλα Κασιμάτη

Αθήνα 2018

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τις μεταναστεύσεις των Κυθηρίων στη Ρουμανία και την Κωνσταντινούπολη. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στη Ρουμανία και αναφέρεται: α) στην πορεία των Ελλήνων σ’αυτή τη χώρα β) στον Ελληνισμό της Βράϊλας και τα επιτεύγματα του στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, στον ρόλο της Ελληνικής Κοινότητας και την πνευματική δημιουργία γ) στην παρουσία των Κυθηρίων στη Ρουμανία και την κοινωνική φυσιογνωμία τους δ) στην καθημερινότητα της μετανάστευσης αυτής της εποχής μέσω μιας κυθηραϊκής οικογένειας.

Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται την παρουσία των Ελλήνων και Κυθηρίων στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Ειδικότερα: α) εντοπίζονται τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με τους Έλληνες β) δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην περίοδο 1850-1909, κατά την οποία ο Ελληνισμός βρίσκεται στο απόγειο της ακμής του γ)επισημαίνεται ο ρόλος της σωματειακής οργάνωσης μέσω των Ελληνικών  Κοινοτήτων και των πολυπληθών ομίλων δ) προσεγγίζεται από ποικίλες πλευρές η παρουσία των Κυθηρίων σστην Κωνσταντινούπολη και, τέλος, ε) σκιαγραφείται η ζωή και η δράση σημαντικών Κυθηρίων που είτε γεννήθηκαν είτε έδρασαν σ’αυτό το παροικιακό κέντρο.