Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Τριφυλλείου Ιδρύματος Κυθηρίων (Θεμιστοκλέους 5, 7ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  1. Απολογισμός δράσης Δ.Σ. και των οικονομικών της Εταιρείας του έτους 2023 και διενέργεια ψηφοφορίας για την έγκριση ή μη έγκριση αυτών.
  2. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής  Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας.
  3. Διανομή προϋπολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2024, συζήτηση επ’ αυτού και ψηφοφορία για την έγκριση του.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την  Πέμπτη 7  Μαρτίου 2024 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σ’ αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στις σχετικές ψηφοφορίες έχουν τα μέλη που έχουν γραφτεί στην Εταιρεία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την  ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΩΝΗ – ΤΣΙΧΛΗ                                         Γ. Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ