Αθήνα  19 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επειδή, λόγω της εφαρμογής μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του COVID-19, ματαιώθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών, που είχε οριστεί για την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 5.30 μ.μ., καθώς και η Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση, που είχε οριστεί για την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 5.30 μ.μ, ορίζουμε  νέα ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.00 στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Τριφυλλείου Ιδρύματος (Θεμιστοκλέους 5, 8ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  1. Απολογισμός δράσης Δ.Σ. του έτους 2019 και διενέργεια ψηφοφορίας για την έγκριση ή μη έγκριση αυτού.
  2. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής  Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας του έτους 2019.
  3. Διανομή προϋπολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2020, συζήτηση επ’ αυτού και ψηφοφορία για την έγκριση του.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σ’ αυτήν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΩΝΗ – ΤΣΙΧΛΗ                                        Γ. Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ