Στις 28 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών στην αίθουσα του Τριφυλλείου Ιδρύματος.

Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες από τις οποίες προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 31 Μαρτίου 2022 και αποτελείται από τους:

  1. Καίτη Αρώνη-Τσίχλη – Πρόεδρος
  2. Γιώργος Λεοντσίνης – Α΄ Αντιπρόεδρος
  3. Νίκος Πετρόχειλος  -Β΄ Αντιπρόεδρος
  4. Γαβρίλης Νικηφοράκης – Γεν. Γραμματέας
  5. Θεόδωρος Κουκούλης – Ταμίας
  6. Κούλα Κασιμάτη – Μέλος
  7. Μαρία Καρύδη  – Μέλος
  8. Καλυψώ Μιχαλακάκη – Μέλος
  9. Γεωργία Κατσούδα – Μέλος