17. ΛΑΪΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ. Μύθοι και παραμύθια των Κυθήρων. Φαντασιακή δημιουργία και πραγματικότητα.

15.00

Μύθοι και παραμύθια των Κυθήρων
Φαντασιακή δημιουργία και πραγματικότητα

Αθήνα, 2005
Σελίδες: 280

Συγγραφέας: Δέσποινα Δαμιανού


POPULAR NARRATIVES
Fables and Fairytales of Kythera Imaginative creation and reality
Athens, 2005
Pages: 280
Writer: Despina Damianou
Category:

Περιγραφή

Πρόκειται για μία πρωτότυπη έκδοση που περιλαμβάνει υλικό από πρόσφατη επιτόπια έρευνα στα Κύθηρα – ιστορίες, παραδόσεις, παραμύθια – με σχόλια και βιβλιογραφία. Η έκδοση καλύπτει ένα κενό της Κυθηραϊκης βιβλιογραφίας και διατηρεί ζωντανό ένα κομμάτι της λαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας.


This book is the first amongst the Society’s publications that deals with the life of the simple people of Greece, as that life has reached us through its traditions, legends and fairytales, and as it has been formulated in the context of a narrative process in need of an audience. That audience, which usually was not in a position to read books, neither did there exist in those older times newspapers to transmit the news, developed myth and verse and passed it on in verbal form to other people and to the following generations. Despoina Damianou, professor in the Democritean University of Thrace, collected a large part of the folk narratives of Kytherians and presented them in this book.